โครงการเปิดโลกกิจกรรม “พื้นที่สร้างสรรค์ Show and Share กิจกรรมจิตอาสา ประจำปี 2563

เผยเเพร่เมื่อ

โครงการเปิดโลกกิจกรรม “พื้นที่สร้างสรรค์ Show and Share กิจกรรมจิตอาสา ประจำปี 2563
ในวันที่ 2 กันยายน  2563  ตั้งแต่เวลา 08.30  – 16.00 น. 
ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โดยมีชมรมนักศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ  จำนวน 40 กว่าชมรม
ร่วมออกบูธและจัดนิทรรศการ แสดงผลงานในรอบปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา